EYE4DOGS

Disclaimer en Copyright


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.eye4dogs.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.eye4dogs.nl  wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.eye4dogs.nl.

 

 

 

Copyright ©

Op alle eigen ontwerpen en foto’s van de producten op www.eye4dogs.nl heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan teksten, eigen ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.eye4dogs.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden. Als er toestemming is verleend kan deze altijd worden ingetrokken.